Bruno Pedroso

Spiritualized

Lisbon Improvisation Players

Rodrigo Amado alto & baritone saxophones / Dennis González trumpet / Pedro Gonçalves double bass / Bruno Pedroso drums / Ulrich Mitzlaff cello (5,6)

Available on Amazon and iTunes

Spiritualized

 8.90
Add to cart